Digitálne dvojča (Digital Twin) a BIM projektovanie v oblasti stavebníctva

Témou školenia je využitie, tvorba a príprava digitálnych dvojčiat v oblasti stavebníctva, správy budov a stavebnej projekcie. Školenie je vhodné pre vedúcich pracovníkov v stavebnom subdodávateľskom reťazci, vedúcich technických tímov, BIM koordinátorov, projektantov a ďalších pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s prípravou projektov v štandarde BIM. Na školení sa účastníci dozvedia čo je to digitálne dvojča, aké je jeho uplatnenie v praxi, ako sa zaradiť do procesu tvorby digitálnych dvojčiat v multi-dodávateľskom prostredí a ďalšie zručnosti. Súčasťou školenia sú aj konkrétne praktické ukážky a problémy z oblasti digitalizácie stavebníctva.

Termín školenia: 6.-10.6.2022

Miesto školenia: online / Bratislava

Cena osoba/deň: 650€ bez DPH

Maximálny počet účastníkov: 6

Registrácia: https://forms.gle/exLRRiukiZuR4wALA

Harmonogram a osnova:

Deň 1:

 • Digitálne dvojča (Digital Twin) – čo to je a pre koho
 • Využitie technológie digitálnych dvojčiat v stavebníctve

Deň 2:

 • 4 základné kamene digitálneho dvojčaťa – model, senzory, cloudová služba a databáza
 • Tvorba 3D modelu digitálneho dvojčaťa v BIM štandarde
 • Zber senzorických dát, reporting a vytváranie riadiacich panelov (dashboard)

Deň 3:

 • Cloudové služby podporujúce digitálne dvojča – Azure a Forge
 • Webová vizualizácia

Deň 4:

 • Konfigurácia digitálneho dvojčaťa v prostredí Azure IoT / kepware
 • Konfigurácia digitálneho dvojčaťa v prostredí Forge
 • Vytvorenie kompletného digitálneho modelu

Deň 5:

 • Praktické príklady z praxe
 • Zhrnutie

Súčasťou školenia sú sprievodné materiály, certifikát o absolvovaní a občerstvenie.

Budeme sa tešiť na Vašu účasť.

 

Digitálne dvojča (Digital Twin) technologických zariadení

Témou školenia je využitie, tvorba a príprava digitálnych dvojčiat v oblasti technologických zariadení. Školenie je vhodne pre technických manažérov, vedúcich údržby a členov investičných tímov prevádzkovateľov technológií. Zároveň pre technických pracovníkov, ktorí majú vo firmách na starosti digitalizáciu výroby a IoT riešenia.

 

 

 

 

 

 

Termín školenia: zatiaľ neurčený

Miesto školenia: online / Bratislava

Cena osoba/deň: 650€ bez DPH

Maximálny počet účastníkov: 10

Registrácia: –

Harmonogram a osnova:

Deň 1:

 • Digitálne dvojča (Digital Twin) – čo to je a pre koho
 • Využitie technológie digitálnych dvojčiat v priemysle

Deň 2:

 • 4 základné kamene digitálneho dvojčaťa – model, senzory, cloudová služba a databáza
 • Tvorba 3D modelu digitálneho dvojčaťa
 • Zber senzorických dát

Deň 3:

 • Cloudové služby podporujúce digitálne dvojča – Azure a Forge
 • Webová vizualizácia

Deň 4:

 • Konfigurácia digitálneho dvojčaťa v prostredí Azure
 • Konfigurácia digitálneho dvojčaťa v prostredí Forge
 • Vytvorenie kompletného digitálneho modelu

Deň 5:

 • Praktické príklady z praxe
 • Zhrnutie

Súčasťou školenia sú sprievodné materiály, certifikát o absolvovaní a občerstvenie.

Budeme sa tešiť na Vašu účasť.