Misia

Design. Make. Code.
Misiou KR-Technology je spojiť tradičné konštrukčné techniky overené skúsenosťami s novými technológiami a postupmi, ktoré súvisia s nástupom cloudových technológií, inteligentných zariadení a nových výziev, ktorým firmy čelia. Spoluprácou s KR-Technology dokážete zvýšiť svoju produktivitu.

Čo robíme

Sme technologickí partneri našich klientov a zabezpečujeme:

vývoj nových zariadení a produktov na požiadavky zákazníka

programovanie špecializovaných aplikácií

optimalizácia stávajúcich zariadení a produktov pre ich zvýšenie účinnosti a produktivity

konzultácie k firemným procesom v oblasti mechanického návrhu a pridružených činností

podpora zákazníkov pri prechode na Priemysel 4.0

História

Spoločnosť KR-Technology bola založená v roku 2017 dvoma profesionálmi a nadšencami v oblasti CAD navrhovania, počítačovej podpory výroby a moderných technológií. Cieľom KR-Technology je sprostredkovať skúsenosti a know-how zakľadateľov čo najširšiemu množštvu zákazníkov.